Tvangsekteskap.net


Gå til innholdet

"æresrelatert" konflikt?

Hvis du trenger hjelp

På denne siden har jeg tatt utgangspunkt i situasjonen til ungdom, men problemene gjelder definitivt også voksne kvinner og menn. Rådene er generelle, men skrevet ut ifra situasjonen til jenter og kvinner siden de utgjør flertallet av de som kontakter hjelpeapparatet hvert år. Se rapportene fra Kompetanseteamet om tall og fakta.

Jeg ser først på hva som kjennetegner en æresbasert konflikt og deretterpå noen typiske situasjoner som kan oppstå.

Hvis du kan svare ja på de fleste av spørsmålene nedenfor,
kan du være i målgruppen for å havne i en æresbasert konflikt.

 • Kommer familien din fra et land hvor "ære" betyr mye?


 • Er du oppdratt til først og fremst å tenke på familien, og familiens rykte og ansikt utad?


 • Er det stor forskjell på hvordan gutter og jenter blir oppdratt i familien din?


 • Var det familien som bestemte hvem søsknene dine skulle gifte seg med? Hva med fettere og kusiner?


 • Forsøker familien din å forhindre at du "blir for norsk"?


 • Er familien din i overkant opptatt av religiøse normer og regler?


 • Er det mye snakk om ekteskap hjemme, hvem du eller søsknene dine skal giftes bort til?


 • Vil familien være sterkt i mot at du har en kjæreste?


 • Har du en kjæreste?


 • Blir du nektet å være sammen med venner av annen religion / kaste / etnisitet?


 • Blir du nektet å delta på skoleaktiviteter sammen med personer av motsatt kjønn?


 • Er det personer i din families opprinnelsesland som er med på å bestemme hvordan din familie skal leve i Norge?


 • Er du jente og opplever at brødrene dine "vokter" på deg?


 • Er du gutt og opplever at storebrødre eller andre slektninger bestemmer over deg?


 • Presser familien din deg for at du skal kle deg tradisjonelt?Hvis du er under 18 år
Som foreldre har mor og far rett til å bestemme over deg dersom du er mindreårig, altså under 18 år. De både kan og skal ta valg på dine vegne som er bra for deg. Det er IKKE slik at så lenge vi er i Norge, er alle regler lagt på hylla. Foreldre kan ha gode grunner for å ville ha en viss kontroll i forhold til for eksempel kjærester, så lenge det er til ditt eget beste. På samme måte både kan, og skal, de ta avgjørelser som sikrer at du for eksempel får utdannelse og at du blir et sterkt og selvstendig individ. Det innebærer blant annet at du oppdras til å delta så mye som mulig i samfunnet rundt deg.

På den annen side er det en grense for hva de kan ta avgjørelser om på dine vegne, og for hva de kan gjøre mot deg. Her er noen eksempler på hva foreldre / familie
ikke kan gjøre / bestemme. Du må selv tilpasse punktene i forhold til om du er gutt eller jente:

 • Slå, eller på annen måte utøve vold mot deg


 • Bruke trusler om fysisk vold mot deg eller andre


 • Tillate at andre får bruke vold mot deg (søsken, andre slektninger eller bekjente)


 • Tillate at noen utnytter deg seksuelt


 • Tvinge deg til å forlate vennene dine fordi de har "feil" religion, etnisitet, kaste eller annet.


 • Presse deg til å inngå ekteskap eller forlovelse. Dette gjelder ikke bare dersom du er mindreårig, se lenger ned på siden.


 • Tvinge deg til å bli med utenlands, dersom du av en eller annen grunn mener det ikan være farlig for deg.


 • Kontrollere deg på en slik måte at du ikke utvikler deg på en normal måte, som for eksempel ved å holde deg innestengt.


 • Nekte deg å gå ut for å treffe venner


 • Nekte deg å delta i normale aktiteter på skolen, dersom dette hindrer deg i å opprettholde et normalt, sosialt nettverk


 • La forpliktelser i hjemmet (rydding, vasking) gå foran skolearbeid


For å ha det helt klart: Dette er ikke tillatte handlinger overfor personer over 18 år heller. Poenget her er å vise trekk ved oppdragelse av barn i en tradisjonell familie hvor hensynet til æren styrer oppdragelsen (særlig av jentene).

Hvis du kjenner deg igjen i flere av disse punktene, OG svarte ja på mange av spørsmålene lenger opp, styrker det sjansen for at du er i risikosonen for æresrelatert vold.


Kjærester og moderne livsstil.


Det som skaper problemer for mange som kommer fra en tradisjonell familie, nesten uansett alder, er kjærester. Eller rykter om kjærester. Hvis familien din kommer fra en tradisjon med arrangerte ekteskap, forventes det gjerne at du som jente er jomfru når du blir giftet bort. Da passer det gjerne veldig dårlig for familien din at du har en kjæreste.

Gutter kan også ha tilsvarende problemer, selv om de ikke har en jomfruhinne å ta vare på. Det er like vanskelig å måtte forlate en kjæreste for en gutt som for en jente. Som gutt har du heller ikke plikt til å rette deg etter familiens krav om ekteskap. Du har dessuten hverken rett eller plikt til å opptre som en fangevokter for søstrene dine. Gutter kan dessuten oppleve å se kjæresten bli tvangsgiftet med en person fra hennes families opprinnelsesland. Det er ikke få saker som har begynt med nettopp en slik bekymring fra en kjæreste.

For de mest tradisjonelle familiene vil nær sagt de fleste moderne ("norske") måtene å leve på oppleves som en trussel. Klær, musikk, venner og aktiviteter. På samme måte som kjærester, kan dette være et "problem" familien prøver å løse ved å gifte deg bort.

Når det oppstår en konflikt:
Når det har oppstått en konflikt, og du tror at familien din planlegger å gifte deg bort, bør du ta følgende forholdsregler:

 • Betro deg om problemet ditt kun til folk du stoler på 100%. Husk at din venn også har en venn, som også har en venn - og som kanskje kjenner noen i faqmilien din. Disse kan bli presset til å fortelle mer enn de egentlig vil. Det er viktig å ha noen å snakke med, men du må altså kunne stole fullt på vedkommende. Hvis du har en lærer, sosiallærer eller rådgiver på skolen som du har et godt forhold til, så bruk vedkommende. De er der for deg.


 • Hvis du er under 18 år, er det barneverntjenesten som skal hjelpe deg. Barnevernet har mange forskjellige måter å hjelpe på. Det er IKKE slik at de uten videre tar deg vekk hjemmefra og plasserer deg på hemmelig adresse, slik noen tror. Det går mange rare rykter om både politi og barnevern, men det skal du ikke legge så mye i.


 • Hvis du er over 18 år, er det sosialtjenesten, gjerne i kombinasjon med politiet, som er de myndighetene som skal hjelpe deg.


 • Hvis du allikevel er redd for ikke å få hjelp, eller om du allerede har opplevd det, så ta med deg noen som kan hjelpe deg. Du kan også får hjelp av Informasjonstelefonen eller Kompetanseteamet (se øverst på siden) når du kontakter barnevern, politi, sosialtjeneste eller andre.


 • Hvis du opplever trusler, vold, tvang eller frihetsberøvelse, er det politiet som skal hjelpe deg. De har mange måter å gjøre dette på, og avtalermed deg hvordan du best kan få hjelp. Les over om hjelp fra Informasjonstelefonen eller Kompetanseteamet om hjelp i kontakt med politiet. Frihetsbrerøvelse er ikke bare det å bli innestengt på et rom. Det er også frihetsberøvelse hvis du blir fulgt overalt, slik at du ikke bestemmer selv hvor du går. Frihetsberøvelse er straffbart.


 • Både når det gjelder politi og barnevern er det viktig at du KUN forteller sannheten. Du må ikke legge til eller trekke ifra på historien din. Om du gjør det, kan det skape rot og forværre situasjonen din. Problemet ditt er alvorlig nok - du trenger ikke "pynte" på det.


 • For mange familier er det skam at familieproblemer blir kjent for folk utenfor familien, kanskje særlig for politi og barnevern. Problemer skal løses i familien. Det er derfor viktig at familien din ikke får vite om denne kontakten. Dette må du også ta opp med de som skal hjelpe deg.


 • Hvis du er syk, fysisk eller psykisk, fortell om dette til de som hjelper deg. De kan opprette kontakt med lege, psykolog eller få deg til annen type behandling om du trenger det.


 • Fjern alle spor fra PCen din som viser hvor du har surfet. Ikke la denne eller tilsvarende sider avsløre deg. Ikke ha ting på mobiltelefonen din heller, som avslører ting om deg. Slett anropslogger, "farlige" meldinger og bilder. Hvis telefonregningen sendes hjem til deg, er det en lett sak for familien din å finne ut hvem du snakker med. Kort sagt: tenk på din egen sikkerhet.


Se mer om dette på eget ark om kontakt med hjelpeapparatet


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden