Tvangsekteskap.net


Gå til innholdet

Case

På denne siden vil det komme en del case etterhvert.

Inntil videre har jeg gjengitt de 112 enkeltsakene som ble kort beskrevet, og publisert, i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap sin rapport etter første halvdel 2007. Det er 112 saker som ble valgt ut fordi de er typiske, og er hentet fra perioden november 2004 til juni 2007.

Selv om de er kort og "tabloid" gjengitt, gir de absolutt et inntrykk av hvordan hverdagen er for en del mennesker i Norge. Hele rapporten finnes annet sted på siden.1. Frykt for tvangsekteskap og æresrelatert vold mot søster og bror på henholdsvis 14 og
16 år. Teamet ble kontaktet av barneverntjenesten i kommunen. Skoleaktiviteter og
vestlig tilnærming skapte problemene

2. Vold og trussel om tvangsekteskap mot jente på 16 år. Kom til Norge for to år siden
på familieinnvandring til faren. Meldt til oss fra barneverntjenesten i kommunen.

3. Trussel om tvangsekteskap og æresdrap mot 20 år gammel jente. Behov for
voldsalarm, sikkerhetsopplegg etc.

4. Kidnapping og frykt for tvangsekteskap mot jente på 18 år. Hjulpet tilbake til Norge.

5. Tvangsekteskap av jente på 18 år. Kompetanseteamet fikk melding om saken dagen
før ekteskapet skulle finne sted. Jenta ønsket hjelp, men uten at familien eller hun selv
skulle kontaktes, hvilket i dette tilfellet betød at det var lite vi kunne gjøre.

6. Jente på 17 år tatt med til familiens opprinnelsesland mot sin vilje. Ukjent identitet.
Ønsker hjelp, men vil ikke at familien skal få problemer. Velger derfor ikke å be om
assistanse allikevel.

7. Ungt kjærestepar ber om hjelp mot hennes tvangsekteskap. Hun velger imidlertid å gi
etter for press fra familien etter lang tids vurdering.

8. Jente på 16 år kidnappet og giftet pr. telefon med en eldre gutt. Teamet samarbeider
med barneverntjenesten på stedet, og vi følger opp blant annet via personer som
kjenner dette miljøet godt.

9. Ung gutt tvunget til å gifte seg med en eldre kusine fra familiens opprinnelsesland. Vil
ha hjelp til å komme ut av ekteskapet

10. Jente på 23 holdt i husarrest og frykter tvangsekteskap i familiens opprinnelsesland.
Ukjent identitet. Jenta ønsket i utgangspunktet hjelp, men valgte til slutt allikevel å dra
på ”ferieturen” Jenta, som var i gang med en høyere utdannelse, møtte ikke opp på
skolen etter jul. Jenta er nå gift og tilbake på skolen, hvor hun vil fortsette inntil
ektemannen kommer til Norge.

11. Anonym melding om jente på 14 år som skulle tvangsgiftes i familiens
opprinnelsesland. Teamet fant jenta og opprettet kontakt med skole og barnevern.

12. Melding fra hovedperson i en tilstøtende sak om at søsteren på 16 også skal
tvangsgiftes. Det skal ha blitt diskutert ”pris” for henne over telefon.

13. Jente på 19 år, tvangsgiftet. Hun har vært forlovet siden hun var 10 år.

14. Par i tyveårene rømmer fra tvangsekteskap og represalier på grunn av selvvalgt
ekteskap med hverandre.

15. Mann i trettiårene ønsker hjelp i forhold til familieinnvandringssak på bakgrunn av
tvangsekteskap. Mannen venter barn i et annet forhold i Norge.

16. Jente på 18 år ble tvangsgiftet for ett år siden. Mannen, som befinner seg i Norge, har
ikke lovlig opphold. Jenta har nektet å bli gravid med mannen, og frykter å bli sendt til
utlandet sammen med mannen og sin far, for å bli voldtatt.

17. Jente på 16 år frykter utsendelse til familiens opprinnelsesland, hvilket har skjedd
tidligere i hennes tilfelle. Tvangsekteskap er nå mulig motiv. Jenta fikk informasjon
om egen utlendingssak.

18. Jente på 20 år, som har vært utsatt for grov vold fra familiemedlemmer over svært
lang tid, trues med vold og tvangsekteskap.

19. Mann vil redde sin kjæreste fra tvangsekteskap hennes hjemland. Vedkommende
ønsket opplysninger om regler for familieinnvandring og hvilken hjelp (og hvilke
problemer) som kunne forventes dersom han fikk jenta med til Norge.

20. 14 år gammel jente som forteller at hun blir slått hjemme, og truet med ekteskap med
eldre person i hjemlandet. Familien nektet henne omgang med venner utover de som
oppfylte familiens krav til religion/ tradisjon.

21. Melding fra barneverntjenesten om jente som skal være tvangsgiftet og holdt skjult i
en leilighet i en større by i Norge. Hun har i følge familien begynt på skole i
opprinnelseslandet, men skal være sett av flere i Norge. Hun kom ikke tilbake på
skolen etter en ferie; medelever ”vet” at hun er giftet bort.

22. Jente bosatt på krisesenter, ber om bistand i forbindelse med eventuell fremtidig
familieinnvandringssak.

23. Jente med et kjæresteforhold som familien motsetter seg sterkt. Hun er sendt til
familiens opprinnelsesland for å giftes bort, til tross for avtale om det motsatte med
lokalt barnevern.

24. 18 år gammel jente truet med tvangsekteskap i familiens hjemland. Jenta ønsket
opplysninger om sin egen utlendingssak, så som reisedokumenter og oppholdsstatus.
Hun har besluttet å ikke dra med familien ut av landet, og har fortløpende tilbud om
ytterligere assistanse fra kompetanseteamet.

25. Jente på 18 år med norsk kjæreste, truet med utsendelse og tvangsekteskap.

26. Jente på 17 år holdt tilbake i opprinnelseslandet etter tvangsekteskap. Hjulpet tilbake
til Norge.

27. Ung jente skal ha blitt mishandlet etter å ha hatt et forhold som familien ikke
aksepterte. Hun ville dra til et annet nordisk land for å be familiemedlemmer om
unnskyldning for sin egen oppførsel. Legesenteret advarte henne mot dette da hun selv
ga uttrykk for at hun fryktet hun skulle bli drept av broren.

28. Jente på 15 år rømte hjemmefra etter vold og strenge hjemmeforhold.

29. Par i starten av tyveårene. Vold og trusler om tvangsekteskap overfor jenta. Hun dro
fra krisesenteret og hjem, etter løfte om forsoning. Ble i stedet satt i husarrest.

30. Jente ble med familien til opprinnelseslandet for å delta på bryllupet til en slektning.
Et par dager før hjemreise til Norge ble hun selv tvunget til å inngå ekteskap med en
mann i slekten. Jenta følte seg så truet på grunn av dette, at hun valgte å ikke
opponere, men i stedet sørge for å komme seg tilbake til Norge.

31. Jente på 18 år. Trues med hjemsendelse for ekteskap i hjemlandet og har vært utsatt
for vold, forfølgelse og trusler fra familien.

32. Par i tyveårene. Minst en av partene utsatt for ekteskapspress som følge av forholdet.

33. 16 år gammel jente er sendt til opprinnelseslandet sammen med familiemedlemmer.
Truet med vold og tvangsekteskap.

34. 17 år gammel jente har forsvunnet fra videregående skole. Faren søkte om permisjon
for henne, etter at skolen etterlyste henne.

35. Jente på 18 år truet med vold og tvangsekteskap.

36. Jente tvunget til ekteskap med fetter. En lege hun kontaktet for å få hjelp brøt
taushetsplikten og varslet familien om hennes oppholdssted.

37. Par i tyveårene trenger beskyttelse mot begges familie, nettopp fordi de er et par.

38. Jente på 16 trenger hjelp til transport fra A til B fordi familien truer henne på grunn
av et mulig kjæresteforhold.

39. Jente i tyveårene har giftet seg i familiens opprinnelsesland mot familiens vilje. Hun
trodde dette ville hjelpe mot annet ekteskap påtvunget av familien. Det gjorde det
ikke. Trenger beskyttelse.

40. Kvinne i tyveårene med flere ekteskap bak seg. Sterke indikasjoner på ufrivillige,
proforma ekteskap hvor familiemedlemmer står bak.

41. Jente i tenårene med kjæreste. Trues av familien på grunn av dette.

42. Kjærestepar giftet bort på hver sin kant.

43. Jente med kjæreste i Norge, drept i ulykke i familiens opprinnelsesland. Mulig
æresdrap

44. Jente tidlig i tenårene nekter å dra på ferie til familiens opprinnelsesland. Redd for å
bli giftet bort, og kontakter selv barneverntjenesten.

45. Jente i tyveårene trues til å gifte seg med fetter. Hvis hun sier nei vil yngre
familiemedlemmer i Norge dumpes i hjemlandet.

46. Jente på 17 som har rømt hjemmefra. Hun har kontakt med personer med ekstreme
synspunkter tilknyttet en moske i Norge. Hun sier hun har blitt giftet bort til en av
mennene i moskeen. Det er hennes familie som melder bekymringen.

47. Ung jente som ber om hjelp til å komme tilbake til Norge etter flere år i familiens
opprinnelsesland.

48. Generell henvendelse fra en utenriksstasjon om kvinner og barn som dumpes i
opprinnelseslandet etter mislykkede arrangerte ekteskap. Fratatt pass og penger og
utstøtt av familien både her og der.

49. Familie ønsker hushjelp og avlastning til psykisk utviklingshemmet, seksuelt
utagerende gutt. Familien tenker å ”løse” dette ved å hente ektefelle fra hjemlandet

50. To jenter som nekter arrangert ekteskap. En søster har rømt hjemmefra allerede

51. Tre søstre ber om beskyttelse mot far og andre slektninger i forbindelse med vold og
tvangsekteskap.

52. Norsk gutt er kjæreste med jente med muslimsk bakgrunn. Han er truet på livet på
grunn av planer om arrangert ekteskap for henne.

53. Jente giftet bort og holdt tilbake i familiens opprinnelsesland mot sin vilje. Trenger
hjelp til å komme hjem.

54. Jente tidlig i tenårene ber politiet om hjelp mot familien. Familien vil arrangere
ekteskap for henne. Kjæresteproblematikk.

55. Jente i tyveårene tvunget til arrangert ekteskap for andre gang, ønsker hjelp til å gifte
seg med kjæresten i stedet.

56. Jente rømte fra planlagt arrangert ekteskap. Giftet seg deretter med kjæresten og trues
av familien for dette.

57. Jente i tyveårene holdes tilbake i familiens opprinnelsesland. Venninne meldte
bekymring, men uten å røpe identitet.

58. Jente på asylmottak plages av gutter og menn med samme etniske bakgrunn fordi hun
angivelig har mistet jomfruhinnen. Oppgir selv at hun ansees som fritt vilt blant menn
på mottaket.

59. Kvinne har tatt med flere barn til hjemlandet og holder dem der mot sin vilje. 16 år
gammel jente er tiltenkt ekteskap med fetter med mer.

60. To jenter først i tenårene utsatt for kontroll og isolasjon. Fokus på kjærester og
jomfruhinne. Ekteskapsplaner. Mishandling.

61. Jente i tenårene trues med til hjemlandet for ekteskap. Familien sier hun gjerne kan få
si nei der nede, noe hun ikke tror på. Oppsøker selv politiet.

62. Gutt i tenårene giftet bort til dobbelt så gammel kusine. Han rømmer hjemmefra og
trenger hjelp til å komme ut av ekteskapet. Kusinen jobber gratis som hushjelp for
svigerfamilien. Trusler etc.

63. Kvinne i mislykket arrangert ekteskap ønsker opplysninger om hjelpemuligheter.
Oppgir at familien i hjemlandet ikke vil ha henne tilbake. Er for tiden gratis hushjelp
hos svigerfamilien her.

64. Kvinne rømmer fra påtvunget proformaekteskap. Flykter fra eksmann og egen
familie.

65. Jente giftet bort som 15 åring i familiens opprinnelsesland. Sendt til Norge som
asylsøker for å være sammen med den voldelig ektemannen som har vært noen år i
Norge uten lovlig opphold. Har problemer på asylmottaket med andre personer av
samme etnisitet, men motsatt kjønn. Hun avkreves store beløp til personene som
smuglet henne til Europa.

66. Kvinne trakasseres av menn på asylmottak fordi hun er alene.

67. Mann i trettiårene arrangert gift mot sin vilje. Har kjæreste i Norge, men familien
truer med å utstøte ham om han ikke henter kona hit.

68. Jente i tenårene lurt med til opprinnelseslandet for å besøke syk bestemor, men ble til
sin overraskelse giftet bort. Holdt innesperret i flere måneder. Trengte hjelp til å
komme seg tilbake til Norge. Drapstrusler, utstøtt etc.

69. Jente lurt med utenlands på ferie, for deretter å bli tatt med til familiens
opprinnelsesland og giftet bort. Holdt innesperret månedsvis i utlandet. Hjulpet hjem
til Norge.

70. Ung jente fysisk og psykisk syk av langvarig kamp for å unngå arrangert ekteskap.
Ble giftet bort til slutt, og vil unngå familiegjenforening med ektemannen.

71. Ung jente tvangsgiftet med mann i Norge. Drapstruet. Også hennes familie i
opprinnelseslandet skulle drepes om hun ikke flytter tilbake til ektemannen. Hennes
familie skylder penger til menneskesmugler.

72. Ung kvinne med langvarig kamp for å komme ut av arrangert ekteskap. Utstøtt av
egen familie og truet av ektemannen over lang tid.

73. Ung jente holdt tilbake i familiens opprinnelsesland. Tvangsgiftet og trenger hjelp til
å komme seg hjem.

74. Ung jente med kjæreste. Familien svært opptatt av ære og paret er redd for å bli drept.

75. Ungt par trenger beskyttelse og sted å bo. Paret er truet da begge familiers ære er
krenket på grunn av forholdet.

76. Ung mann giftet bort i familiens opprinnelsesland, men med samboer i Norge.

77. 16 år gammel jente giftet bort av det hun selv oppgir å være en mulla i Norge.

78. Ung jente fryktet for å bli sendt til familiens opprinnelsesland neste dag. Meldt fra
NGO. Ukjent identitet og dermed lite å gjøre.

79. Jente på flukt fra familien. Tvangsekteskap, mishandling.

80. Jente først i tyveårene tvinges til arrangert ekteskap i hjemlandet. Vil ha hjelp for å
forhindre utreise.

81. Jente i tenårene lovet bort til fetter. Utsatt for vold om hun nekter ekteskapet /
familiegjenforeningen.

82. Jente frykter tvangsekteskap og ber om hjelp mot trusler fra familien.

83. Jente i tenårene tvinges til arrangert ekteskap. Fire mulige kandidater. Mindreårig
bror kontrollerer jenta, og hun ber om hjelp til å komme vekk fra familien.

84. Jente først i tyveårene giftet bort til eldre mann. Hun rømte i stedet med kjæresten, og
trenger derfor beskyttelse mot familien.

85. Kvinne kom til Norge etter arrangert ekteskap med herboende mann. Familien her
ville ikke ha henne lenger og returnerte henne til opprinnelseslandet. Familien der
utstøtte henne og satte henne på flyet tilbake til Norge. Bor på krisesenter.

86. Ung jente giftet bort i familiens opprinnelsesland. Ønsker hjelp til å få ektemannen ut
av landet. Psykisk utkjørt og ute av stand til å motstå press fra familien. Vil ikke ha
hjelp som ”går ut over” familien.

87. Ung jente med norsk samboer tvangsgiftet og sendt til et europeisk land med den nye
ektemannen. Har tilbud om hjelp, men vil ikke skade familien.

88. Ung jente giftet bort som barnebrud. Jenta har rømt hjemmefra og mannens familie
vil ha tilbake pengene de betalte for henne.

89. Jente på 10 år sendt til familiens opprinnelsesland for oppdragelse. Familien beklaget
seg over manglende mulighet til fysisk avstraffelse i Norge. Mulige ekteskapsplaner.
Planlagt tilbakeført til Norge som 17 åring.

90. Jente først i tenårene utsatt for sterk kontroll, vold og planlagt tvangsekteskap. Ble
sendt tilbake til opprinnelseslandet sammen med andre kvinnelige familiemedlemmer.

91. Jente har i flere år forsøkt å komme ut fra arrangert ekteskap. Familien motsetter seg
dette, og truer henne dersom hun anmelder ektemannen for vold mot henne eller
barnet. (
mange saker ligner denne)

92. Ung jente er utstøtt fra familien på grunn av klesstil og valg av venner. Skolen
bekymret for henne. Vil ha hjelp til forskjellige praktiske ting i tillegg til sikkerhet.

93. Ung jente rømt fra familie i Norge for å være sammen med, og gifte seg med, gutt av
samme landbakgrunn. Jenta utstøtt og truet. Motivet for gutten, og hans familie, kan i
dette tilfellet ha vært å sikre hans oppholdstillatelse i Norge.

94. Kvinne hentet til Norge via arrangert ekteskap. Familien her misfornøyd med henne.
Hun ble returnert til hjemlandet etter et lengre opphold på krisesenter her. Fratatt
reisedokumenter og penger i hjemlandet, hvorpå hun bad ambassaden om hjelp.
Herboende familie truet da med å drepe henne og hennes familiemedlemmer i
hjemlandet dersom hun forsøkte å komme tilbake til Norge.

95. Jente på 9 år forlovet med fetter på 11.

96. Ung jente utsatt for seksuelle overgrep fra flere familiemedlemmer. Hun er nektet
integrering, isolert og presset til arrangert ekteskap med mer. Sendt til familiens
opprinnelsesland

97. Ung jente innestengt av far i påvente av arrangert ekteskap. Meldte bekymring selv til
lokal politistasjon i Norge.

98. Ung jente gift arrangert etter lang tids forsøk på å nekte. Faren mente hun hadde
samtykket, og at hun ikke kunne gå fra løftet sitt.

99. Ung jente ble med til familiens opprinnelsesland for å besøke syk bestefar. Bestefar
viste seg å være sunn og frisk, men jenta ble i stedet giftet bort. (
mange lignende
saker)

100. Jente først i tenårene kontakter selv barneverntjenesten for å få hjelp mot å bli
sendt til hjemlandet.

101. Kvinne med tre gjenværende barn i Norge dumpet i hjemlandet etter mislykket
arrangert ekteskap.

102. Ung jente sendt til familiens hjemland på grunn av feil venner i Norge.
Islolasjon, vold og frihetsberøvelse. Hjulpet tilbake til Norge

103. Ung jente, i gang med universitetsutdannelse, presses til arrangert ekteskap.
Den vordende ektefellen, og familien hennes, vil ikke la henne studere etter
ekteskapsinngåelsen.

104. Ung jente giftet bort i familiens hjemland under psykisk press. Tør ikke motsi
familien på noe område. Ekstremt lojal. (Flere lignende saker)

105. Svært ung jente hentet til Norge via arrangert ekteskap. Grov vold og
langvarig mishandling.

106. Tre jenter helt først i tenårene sendt til og holdt tilbake i familiens
opprinnelsesland av far, brødre og onkler. Hjulpet tilbake til Norge.

107. Tre søstre sendt til og holdt tilbake i familiens opprinnelsesland. Den ene så
langt hjulpet tilbake.

108. 13 år gammel jente, seksuelt misbrukt og drapstruet av familiemedlemmer.
Familien sterkt opptatt av ære. Mor er redd jenta skal bli drept og viser til drapene på
Kalbakken i Oslo.

109. Tre søstre holdt tilbake i familiens opprinnelsesland. Alle tre hjulpet tilbake til
Norge.

110. Norsk mann gift med kvinne hvis familie sterkt opptatt av ære og hjemlandets
tradisjoner. Relokalisering av paret, beskyttelse i forhold til hennes familie med mer.

111. Jente på 12 år sendt til familiens opprinnelsesland. Giftet bort og har et barn.
Mor og barn hjulpet tilbake til Norge.

112. Kvinne som ville vite om hun hadde plikt til å akseptere at ektemannen kom til
Norge på familiegjenforening etter et tvangsekteskap. Fikk beskjed om at hun ikke
trengte det, hvorpå hun skrev brev til UDI om at hun ikke ønsket ham hit.


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden