Tvangsekteskap.net


Gå til innholdet

Familiegjenforening

Hvis du trenger hjelp

Dersom du er giftet bort mot din vilje i utlandet, eller med en person i Norge som ikke har oppholdstillatelse, kan du bli presset til "å gi" ektefellen familiegjenforening. Her har du mange rettigheter, og det er du som bestemmer 100 % om dette skal skje.

Se også siden om utlendingslovgivningen.

Norn tror, eller blir fortalt, at dersom du er gift, PLIKTER du å sørge for at ektefellen får oppholdstillatelse her. Dette er selvsagt bare tull. Det er ektefellen din som selv må søke om tillatelse, og det er du som bestemmer om det skal skje. Mange opplever press fra både sin egen og ektefellens familie, men det er allikevel du som bestemmer.

Det er ikke lett å stå imot presset fra familien, det er det mange som har erfart. Men hvert år er det allikevel mange som gjør det. Å lykkes med dette, krever først og fremst at du
tar en avgjørelse for deg selv om hva du vil. Hvis du virkelig ønsker å forhindre oppholdstillatelse til ektefellen din, så les det som står på denne siden. Les den uansett - kanskje det er enklere enn du tror:

Så lenge ektefellen din fortsatt befinner seg i sitt hjemland, er det du som har full kontroll. Så snart du tillater at vedkommende kommer hit, blir spillereglene litt annerledes. Bruk den sjansen du har til å slippe unna det samlivet du ikke ønsker.

Først litt om lovverket:

Veldig kort fortalt er reglene slik:

  • Hvis du forteller politiet at du ikke ønsker at vedkommende skal få oppholdstillatelse, vil han / hun få avslag. En forutsetning er du tillater at opplysningene brukes i vedtaket, siden et avslag må begrunnes. Det vil da fremgå av vedtaket UDI fatter at "herboende ektefelle" ikke ønsker vedkommende hit. Det er UDI som fatter vedtaket når det skrives avslag, selv om du har forholdt deg til politiet.


  • Hvis du forteller politiet så mye om ekteskapet ditt at UDI etter egen vurdering kan bruke dette til å fatte et avslag, vil dette også forhindre oppholdstillatelse. Også her må du står for de opplysningene du gir, siden vedtak som sagt må begrunnes. Opplysninger om hvordan dere ble gift, hvem som bestemte at dere skulle gifte dere, hva som ble sagt og gjort er viktige opplysninger. Hvis du er flink til å få frem fakta, kan et avslag begrunnes uten at begrepet tvangsekteskap behøver å brukes. Vær tydelig overfor politiet på om det var frivillig eller ikke. Vær konkret på hva du mener. Vær også som sagt tydelig på om du ønsker at opplysningene dine kan brukes av UDI til å fatte et avslag på ektefellens søknad


  • For at ektefellen skal få oppholdstillatelse må du ha en inntekt, du må bo sammen med ektefellen når han eller hun kommer hit, og ekteskapet må være gyldig inngått. Dette er også ting du kan bruke for å slippe unna familiegjenforening. Dette kan du få hjelp til.


Du må altså ta et valg for at myndighetene skal kunne hjelpe deg i forhold til å avverge oppholdstillatelsen. Selv om det er ubehagelig, og i noen tilfeller risikabelt å si nei mot familiens vilje, er alternativet som oftest verre; hvis ektefellen først har kommet til Norge, vil det som regel være vanskeligere å gi deg hjelp. Presset fra familien din vil handle om at du skal bli i ekteskapet. Erfaringsmessig får mange et svært dårlig liv i denne situasjonen. Det er derfor bedre å velge å takle problemene FØR ektefellen kommer hit.

Hvis du føler deg utrygg som følge av opplysningene du gir, skal politiet og / eller UDI hjelpe deg.


Så hva gjør du?
Skaff deg en avtale med den personen i politiet som skal intervjue deg. Når ektefellen din søker om familiegjenforening med deg, blir du innkalt til intervju hos politiet. I dette møtet forteller du om problemene dine, og dere lager sammen en plan for hvordan saken skal behandles. Jeg vil ikke gi for mange detaljer her, men mulighetene dine er antakelig bedre enn du tror. Men, som sagt, det kreves at du er bestemt på hva du vil.

Selv om du av en eller annen grunn har bestemt deg for IKKE å si i mot familien din, kanskje fordi du er truet, er veldig lojal, eller ikke vet hva det innebærer for deg, så ta dette møtet allikevel. Det kan hende det finnes muligheter du ikke har tenkt på. Du kan ta med deg hvem du vil til dette møtet. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, Røde Kors sin informasjonstelefon eller andre, kan hjelpe deg med dette.

Minoritetsrådgivere, eller andre på skolen, kan hjelpe deg med å få fri fra skolen for å stikke i møter. De kan også hjelpe deg videre i prosessen.

Politiet, sammen med andre i hjelpeapparatet, skal sørge for din sikkerhet dersom du er truet. Det finnes forskjellige boalternativer, som Røde Kors sin informasjonstelefon kan fortelle mer om. Du har dessuten mulighet for å bo på krisesenter en periode.

Det er viktig at familien din ikke vet om de møtene du har med UDI eller politiet. Sørg for å ha noen alternative unnskyldninger på lager. Hvis du har slektninger eller bekjente som jobber i UDI eller politiet, eller kjenner noen som gjør det, si ifra om det til de som hjelper deg OG til kontakten din i politiet. Det har med din sikkerhet å gjøre.

Hvis du kom til Norge mot din vilje.
Tvangsekteskap går "begge veier". Noen hentes også til Norge etter de samme reglene, mot sin vilje. Igjen avhenger situasjonen din hva du forteller til politiet og UDI. Du har samme krav på sikkerhet som andre personer i Norge, og både politiet og UDI kan fortelle deg hvilke muligheter du har. Hvis du har noen til å hjelpe deg, så gjennomgå så mye som mulig av det som står på disse sidene. Ta kontakt med Informasjonstelefonen mot tvangsekteskap - se annet sted på denne hjemmesiden, eller en annen humanitær organisasjon for å få hjelp.


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden