Tvangsekteskap.net


Gå til innholdet

Forskning, oppgaver, rapporter og avhandlinger

Rapporter, avhandlinger, oppgaver med merDANMARK

Rapport utarbeidet av
Maïa Consult for Ligestillingsafdelingen under
Velfærdsministeriet: "At være muslimsk kvinde i Danmark". Om muslimske kvinners likestilling i Danmark. Februar 2009.


NORGE

Bjøranger, Terje
, Tvangsekteskap som begrunnelse for barnevernvedtak, UiO, 2001


Bredal, Anja og Orupabo, Julia: "Et trygt sted å bo. Og noe mer." En evaluring av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. Institutt for samfunnsforskning 2008.

Enoksen, Elisabeth: Dealing with forced marriage in United Kingdom and Norway, dissertation, Maastricht, 2006.

Ferrari de Carli, Eli: Religion, juss og rettigheter: om skilsmisse, polygami og shari`a råd. En juridisk og praktisk gjennomgang av situasjonen med såkalte "haltende ekteskap". Rapporten gjennomgår utviklingen av et forslag til lovendringer på området - lovendringer som ikke ble en realitet. Denne rapporten er en del av en større diskusjon som "raste" i mediene. Institutt for samfunnsforskning, 2008

Høgskolen i Telemark, Oppgave, barnevernutdanningen 3. året, 2007. Oppgaven er skrevet av Anny Helmers og Petra Erdosi Jensen.

Justisdepartementet: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 - 2011.

Justisdepartementet med flere: Tvangsekteskap - en veileder. Terje Bjøranger og Gunnar Svensson, politiførstebetjent og politiets representant i Kompetanseteamet, har samlet erfaringer fra Kompetanseteamet og levert manuset til rapporten. IMDi har ut fra dette laget en veileder.

Mikaelsen, Marjane; En rettspolitisk vurdering av tiltak mot tvangsekteskap, Universitetet i Bergen, 2006

Stoltenberg, Camilla; Surèn, Pål og Andrej Grjibovski: Inngifte i Norge. Omfang og medisinske konsekvenser. Folkehelseinstiuttet 2007.

UDI m.fl: Rapport fra studietur til Pakistan - UDI, politiet, Norges Røde Kors og BLD, 2002

UDI m.fl: Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, rapport 2006

UDI m.fl: Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, rapport første halvår 2007

UDI m.fl: Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, rapport 2007

Wærstad, Tone Linn
: Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse. En rettsantropologisk studie av skilte, muslimske innvandrerkvinner i Norge, spesialavhandling (juridikum), Universitetet i Oslo, 2006


SVERIGE
Barnen først: Om dumping av barn, 2005

Justisdepartementet, Sverige; Report expertmeeting on violence in the name of honour, , 2003

Länsstyrelsen Østergötland: Om våld i häderens namn - en håndbok, 2004(?)

Sosialstyrelsen, Sverige: Innsatser mot hedersrelaterat våld. Resultatutvärderingar i andra länder. Sammenlignende studie av arbeidet i Nederland, Danmark, Sverige, UK, Norge og Frankrike. 2006. Rapporten på dansk fra Socialforskningsinstituttet, Køvenhavn, 2006

Fem stegs handlingsplan. Handlingsplan for barnevernets arbeid med æresrelatert vold


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden