Tvangsekteskap.net


Gå til innholdet

Kontakt med hjelpeapparatet

Hvis du trenger hjelp

Hvis du er under 18 år
..er det barneverntjenesten som har ansvar for å hjelpe deg. De vurderer situasjonen din i forhold til hva som er best for deg. Hvis det ikke er mulig å gi deg normale hjemmeforhold ved å sette inn frivillige tiltak overfor familien din, vil de vurdere å flytte deg ut. Du kan da enten plasseres i en beredskapsfamilie, en fosterfamilie eller i ulike typer institusjoner. Det kommer an på hvordan din situasjon er og hva du trenger hjelp til. Men det vurderes altså først om de kan hjelpe deg mens du fortsatt bor hjemme.

Ta kontakt med barneverntjenesten på stedet du bor, uten at noen i din nærhet vet om det. Ingen i familien bør vite om denne kontakten, og vær inntil videre forsiktig med å fortelle noe til venner. Men hvis du har en venn eller venninne som du stoler 100 % på, kan du ta med deg vedkommende på det første møtet.

Du kan også få hjelp av en frivillig organisasjon, for eksempel Røde Kors, i møtet med barneverntjenesten. Det kan uansett vært lurt å kontakte dem, selv om du drar alene til møtet med barnevernet, slik at de kan følge opp saken din i ettertid. Les mer om dem og andre under " lenker". De kan også hjelpe deg med å legge frem saken overfor barneverntjenesten på en god måte.

Alle kommuner har barnevernvakter. De skal være døgnåpne og er gjerne lokalisert sammen med politiet. Du kan også velge å kontakte dem eller politiet. Husk at du når som helst på døgnet kan ringe politiet på 112 i nødssituasjoner.

Du skal aldri fortelle noe annet enn det som er helt sant. Du skal med andre ord ikke si at ting er mer eller mindre alvorlig enn de er i virkeligheten. Det styrker aldri saken din, men kan derimot lage mye krøll underveis. Det kan for eksempel føre til at du ikke blir trodd neste gang noe skjer. Hvis du føler at du ikke når frem med det du vil, så be heller om hjelp fra skole, Røde kors, Kompetanseteamet eller andre. Hvis du går på videregående skole, så ta kontakt med minoritetsrådgiveren, dersom skolen har en slik.

Det som det er
særlig viktig at du forteller politi / barnevern er:

 • Det siste som har skjedd - grunnen til at du ba om hjelp i dag


 • Hva som har skjedd av lignende ting tidligere


 • Hvilke personer som er et problem for deg.


 • Om du har mottatt trusler og fra hvem


 • Hvem som kjenner til problemene dine


 • Hva som ville ha skjedd om du ble hjemme lenger


 • Hva du tror skjer om du drar hjem nå


 • Hvordan familien din vil reagere på at du har bedt om hjelp


 • Hvordan familien din kommer til å tenke om deg nå


 • Om det er personer i din families hjemland som bryr seg med hva du gjør. (Onkler, tanter, bestefedre)


 • Om du har meldt fra om lignende problemer tidligere.


 • Hvem som er på din side av de som kjenner problemene dine (søsken, venner, naboer, lærere)


Hvis du er over 18 år.
Er du over 18 år, er det mange av de samme rådene som gjelder, selv om du selvfølgelig ikke skal kontakte barneverntjenesten.

Kontakt politiet på tlf. 112 dersom det er en akutt situasjon.

For voksne er det også lurt å ta kontakt med en av de frivillige organisasjonene du kjenner fra før, eller som er listet opp under "lenker". De kan hjelpe deg med å fremme saken din overfor politi, sosialtjenesten, helsevesen, UDI eller andre som du trenger hjelp av.

Det finnes et visst tilbud om bolig til personer over 18 år. Dette er små leiligheter plassert rundt omkring i Norge, og som Røde Kors kan fortelle deg mer om. Krisesentrene kan også gi deg midlertidig bosted og beskyttelse og hjelpe deg i forhold tikl sosialkontor, legehjelp etc.

Dersom du er utsatt for trusler og / eller vold, er det politiet som skal hjelpe deg. Du kan stort sett bruke de kulepunktene som står over, i samtalen med politiet. De må få vite så mye som mulig, og du må særlig få frem hva som etter din vurdering skjer om du må dra hjem. Du kan alltid ha med deg noen du stoler på i samtalen med politiet.

Generelt.
Hvis du er i en situasjon hvor du vet at du kan måtte dra hjemmefra på kort varsel, hvis du for eksempel er truet, så ta følgende forholdsregler:

 • Ha kontroll på passet ditt. Oppbevar det et sted hvor du vet du får tak i det senere, eller hos (skole, jobb, venner, politi, Røde Kors, Kompetanseteamet eller lignende)


 • Skriv et notat til en venn, eller til de jeg nettopp ramset opp, med en beskrivelse av hva som skjer med deg. Oppgi telefonnummer og hvor du kommer til å være etter at du har stukket av. Andre skal ikke vite noe.


 • Få med deg så mange personlige papirer som mulig. Jobbattester, vitnemål, offentlige dokumenter og lignende. Er du tvangsgiftet, og tenker å komme deg ut av ekteskapet, så prøv å få med deg ekteskapskontrakten din, eventuelt en kopi


 • Prøv å opparbeide et lager av penger, verdisaker eller smykker, slik at du har noe å leve av til du kommer i orden.
Kontakter: Se under
lenker!Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden