Tvangsekteskap.net


Gå til innholdet

Litteraturforslag

Litteraturforslag.
Dette er en blanding av fag- og skjønnlitteratur. Begge deler gir bakgrunn for å forstå problematikken rundt æresrelatert vold og tvangsekteskap. Listen er på ingen måte uttømmende. Hvis du vet om bøker som bør inn på listen. Så ta gjerne kontakt!


Berg, Einar: Koranen, norsk arabisk oversettelse, Universitetsforlaget, 1989
Briggs, Jack og Zena: Jack & Zena, Egmont - Hjemmets bokforlag, 1998
Dahl, Tove Stang: Den muslimske familie, Universitetsforlaget 1992
Devi, Phoolan, Cuny og Rambali: Jeg, Phoolan Devi, Egmont bøker, 1996
Eggen, Nora: Islamsk rettskildelære / Nora S. Eggen. - Oslo : Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 2001.
Husain, Shahrukh: Hva vet vi om Islam? N.W. Damm & søn a.s., 2000
Jusik, Julia: Allahs sorte enker, Ganesa forlag, 2005
Karim, Nasim: Izzat, for ærens skyld, Cappelen, 1996
Kassindja F. og Bashir L.M.: Kan de høre våre skrik, Egmont - Hjemmets bokforlag, 1999
Khashoggi, Soheir: Bak sløret, Aventura, 1996
Kjeldstadli, Knut (red.): Norsk innvandringshistorie, Pax forlag, 2003
Lee Barnes, Virginia ogJanice Boddy: Aman - en kvinne fra Somalia forteller, Hjemmets bokforlag, 1997
Muchsen, Zana og Crofts: Solgt, Hjemmets bokforlag, 1991
Muchsen, Zana og Crofts: Mitt løfte til Nadia, Egmont - Hjemmets bokforlag, 2000
Møller, Arne Schmidt: Ghazala et æresdrab i Danmark, Siesta forlag, 2006
Pearl, David: A textbook on Muslim personal law (2. edition), Croom Helm ltd, 1987.
Salimi, Fakhra: Til døden skiller oss ad, MIRA senteret 2001
Siddiqi, Mohammad Iqbal: Slik straffer Islam, ScandMedia 1998
Storhaug, Hege & HRS: Feminin integrering, Human Rights Service, 2003
Storhaug, Hege: Mashalla, Aschehoug, 1996
Storhaug, Hege: Hellig tvang, Aschehoug, 1998
Storhaug, Hege: Men størst av alt er friheten, Kagge forlag, 2006
Sudqi, Dawoud El Alami & Hinchcliffe, Doreen: Islamic marriage and divorce laws of the Arab world, Kluwer Law International, 1996
Vogt, Kari: Islams Hus, Cappelen 1993
Vogt, Kari: Kommet for å bli, Islam i Vest-Europa, Cappelen 1995
Warberg, Lasse: En introduksjon til muslimsk rettstenkning, Det juridiske fakultetbiblioteks skriftserie, 1991 nr. 9.
Welchman, Lynn & Sara Hossain (red.): "Honour" crimes, paradigms and violence against women, Zed books, 2005
Wikan, Unni: For ærens skyld Fadime til ettertanke, Universitetsforlaget, 2003


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden