Tvangsekteskap.net


Gå til innholdet

Om denne siden

Jeg heter Terje Bjøranger, er jurist, og har jobbet med saker relatert til tvangsekteskap og æresrelatert vold i underkant av 15 år. Jeg jobber i dag som politiinspektør i Romerike politidistrikt.

Jeg har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Utlendingsdirektoratet (UDI) i perioden 2002 - 2008. Fra november 2004 og frem til mai 2008 ledet jeg det som da het UDIs Kompetanseteam mot tvangsekteskap. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom UDI, Røde Kors, barnevernmyndighetene og politiet. Teamet ble etterhvert fast, og bestående av UDI, politiet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). Kompetanseteamet ga bistand til mellom 100 og 200 personer årlig. Se tidligere publiserte rapporter om teamets arbeid på dette nettstedet.

Fra og med januar 2008 ble teamet overflyttet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), se www.imdi.no om arbeidet i dag. IMDi har også ansvaret for minoritetsrådgiverne som fra høsten 2008 skal arbeide rundt omkring på de videregående skolene.

Dette nettstedet er et privat initiativ. Formålet er, som det står på forsiden, å dele ressurser og erfaringer.

Etterå ha vært Norge rundt med foredrag i flere år, har jeg et visst inntrykk av hva hjelpeapparatet sliter med. Jeg håper jeg har truffet noen av disse punktene med disse sidene. Allikevel - hvis det er spesielle ting noen gjerne vil ha belyst, og som ikke finnes her i dag, så send meg en mail (link til mail nederst på alle sidene) om dette. Hvis ikke
jeg kan svare tilstrekkelig, så kan kanskje andre.

Jeg håper at andre vil bidra til å gjøre nettsiden enda bedre gjennom egne bidrag. Herved er dere invitert!
Lørenskog 3. november 2011
Terje Bjøranger


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden